Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2015

megabajt
18:33
megabajt
18:32
Człowiek, życie ludzkie i wszystko to, czym człowiek jest, kształtuje się najpierw od wewnątrz, I według tego, co jest "w człowieku", w jego świadomości, w jego sercu, kształtuje się potem całe jego życie zewnętrzne i współżycie z innymi ludźmi. Jeżeli w człowieku jest dobro (...), wtedy dobro promieniuje na zewnątrz, kształtuje oblicze rodzin, środowisk, instytucji.
— Jan Paweł II
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert
megabajt
18:32
Play fullscreen
'In the moment we're lost and found.'
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert
megabajt
18:30
Jeśli sądzisz, że w życiu ważne jest co się robi, nie masz zielonego pojęcia o co naprawdę w życiu chodzi. Duszy nie chodzi o to, czym zarabiasz na utrzymanie – a gdy twoje życie dobiegnie końca, dla ciebie też będzie to bez znaczenia. Duszę obchodzi tylko to, Kim i czym jesteś, kiedy zajmujesz się tym, czym się zajmujesz.
— Neale Donald Walsch
Reposted fromstonerr stonerr viajobi jobi
megabajt
18:30
Gdy nie ma innego wyjścia, w końcu zaczynasz dawać radę.
— (...) z Twoją pomocą.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viadoriss45 doriss45

May 19 2015

megabajt
23:15
megabajt
22:57
megabajt
22:54
Ten kto idzie za tłumem nie dojdzie dalej niż tłum. Ten, kto idzie sam, dojdzie w miejsca do których nikt jeszcze nie dotarł. ~ Albert Einstein
22:46
3088 45d5 500

jihyoo:

untitled by coolhandluke on Flickr.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaheima heima
megabajt
22:43
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viakingavonschabert kingavonschabert
megabajt
22:42
Jest gdzieś życie piękniejsze od wierszy. I jest miłość. I ona zwycięży.
— W. Broniewski
Reposted fromdonotsendrequest donotsendrequest viajobi jobi
megabajt
22:41
Reposted fromkattrina kattrina viajobi jobi
megabajt
22:41
7254 f2f6 500
Reposted frommisssomething misssomething viajobi jobi
megabajt
22:40
8923 c871
Reposted fromfoods foods viajobi jobi
megabajt
22:38
7086 bd98
Reposted fromxawery xawery viajobi jobi
megabajt
22:37
To nie świat jest słaby i zepsuty, tylko ludzie. I zawsze tacy będą. Świat po prostu potrzebuje dobrych ludzi, żeby zrównoważyli zło.
— Cassandra Clare – Miasto szkła
Reposted fromnyaako nyaako viajobi jobi
megabajt
22:35
7829 1242 500
Reposted fromfoods foods viadoriss45 doriss45
megabajt
22:35
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viadoriss45 doriss45
megabajt
22:35

przypadkowa znajomość czasem potrafi dać nam najwięcej szczęścia.

— true
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viadoriss45 doriss45
megabajt
22:34
Wiele tracimy wskutek tego, że przedwcześnie uznajemy coś za stracone.
— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted fromchangecolour changecolour viadoriss45 doriss45
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl